Support på Windows XP stopper 8. april 2014

Support på Windows XP stopper 8. april 2014

Hvad betyder det for mig, at Microsoft stopper al opdatering af Windows XP?


Microsoft har meldt ud, at al support og opdatering vedr. Windows XP ophører den 8. april 2014.
Det betyder ikke, at alle PC’er med Windows XP holder op med at fungere fra denne dato. Men evt. sikkerhedshuller opdaget efter skæringsdatoen vil ikke som hidtil blive lukket af Microsoft. Over tid vil det betyde, at risikoen for virus og lignende på PC’en bliver stadig større, hvis maskinen vel at mærke er forbundet til et netværk.

Hvis man har en XP PC kørende helt lokalt, uden netforbindelse (f.eks. som styring af en produktionsmaskine) behøver man ikke foretage sig noget.
Har man derimod netforbundne PC’er med Windows XP, bør man som minimum opgradere operativsystemet til Windows 7 eller Windows 8.1. Hvis der yderligere er tale om gamle PC’er, er det nok nu, man bør overveje udskiftning.

Er du i tvivl, så kotakt Pro IT for en uforpligtende snak om, hvad der er muligt og nødvendigt.


Posted in Nyhedsbrev