Uudnyttede internetmuligheder i Sønderjylland

Uudnyttede internetmuligheder i Sønderjylland

Den sydvestligste del af Sønderjylland har Danmarks bedste fiberdækning; men fordelen udnyttes i nærmest beskæmmende ringe omfang til forretningsmæssige formål.

Ifølge Erhvervsstyrelsens rapport “Bredbåndskortlægning 2012″ er Sønderjylland det område i landet, der har den klart bedste dækning med fiberbredbånd. Som det fremgår af dækningskortet ligger dækningsgraden i det meste af landsdelen på 80 til 100%.

1212221
Kilde: Erhvervsstyrelsen Bredbåndskortlægning 2012

Denne positive kendsgerning skyldes i vidt omfang Syd Energis massive satsning på udrulning af fiber til såvel virksomheder som private husstande. En disposition som energiselskabet – navnlig i starten – fik mange verbale knubs for fra flere sider. Formentlig var en del af kritikken næret af lobbyvirksomhed fra SE’s konkurrenter.

Kendsgerningen er imidlertid, at vi i det sønderjyske i dag har et stort forspring, hvad angår internet infrastruktur – ikke bare i forhold til andre dele af Danmark, men også de øvrige regioner i Europa.

 

Fordelene udnyttes beskæmmende lidt

Som IT-virksomhed med tæt føling med internetudnyttelsen i navnlig den sydvestligste del af Sønderjylland må vi desværre konstatere, at den infrastrukturelle fordel udnyttes i alt for begrænset omfang. Samtidig med at vi er vidner til at detailhandlen bløder på grund af den generelle økonomiske krise og konkurrencen fra internetbaserede webshops, oplever vi at en forsvindende del af de forretningsdrivende tager nogen form for initiativer til at udnytte de nye forretningsmuligheder.

For nylig kunne vi læse i Jyske Vestkysten, at 10% af butikkerne i Sønderjylland står tomme. Kombineret med at vi har landets og måske Europas bedste tekniske muligheder, er det helt uforståeligt at vi gennemsnitligt betragtet “sidder på hænderne” og bare venter på at dårligdommene skal gå over. Internettet og folks deraf følgende ændrede indkøbsvaner er kommet for at blive – faktisk har vi kun set begyndelsen.

Set med udkantsbriller er en entydig god egenskab ved internettet, at det er 100% “demokratisk” i forhold til geografi. En webshop kan lige så godt ligge på Sønderbøvl mark som i hjertet af en storby. Faktisk er lejemålet endda billigere i udkanten. MEN det kræver, at man tager et initiativ og griber det professionelt an …

 

Posted in Nyhedsbrev